Bỏ qua Navigation

Navigation

Trang:  1  2  3  ()
Khoá học 
BUSSINESS START-UP- Ngoc Liem LEGuest access
Hành vi tổ chức - GV: Lê Thị Phương Thảo
Khởi sự doanh nghiệp -GV: Hoàng La Phương Hiền
Kinh tế nguồn nhân lực - GV: Nguyễn Ánh Dương
Lãnh đạo GV: Lê Thị Phương Thảo
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR- Ngoc Liem LEGuest access
PP nghiên cứu trong kinh doanh - GV: Hồ Sỹ Minh
PP nghiên cứu trong kinh doanh - GV: Hoàng Thị Diệu ThúyThông tin
PP nghiên cứu trong kinh doanh - GV: Hoàng Trọng Hùng
PP nghiên cứu trong kinh doanh- GV: Hoàng La Phương Hiền
QUALITY MANAGEMENT- GV: Ngoc Liem LEGuest access
Quản trị chất lượng - GV Nguyễn Hữu ThủyThông tin
Quản trị chiến lược - GV: Lê Thị Ngọc Anh
Quản trị chiến lược - GV: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Quản trị dịch vụ - GV: Hoàng Trọng Hùng
Quản trị dịch vụ - GV: Nguyễn Quốc Khánh
Quản trị dịch vụ - GV: Nguyễn Thị Minh Hương
Quản trị doanh nghiệp -GV: Trương Thị Hương Xuân
Quản trị dự án - GV: Nguyễn Quốc Phương
Quản trị học - GV: Hoàng La Phương HiềnGuest access