Bỏ qua Navigation

Navigation

Trang:  1  2  3  ()
Khoá học 
Kỹ thuật thương lượng -GV: Lê Ngọc Anh Vũ
Đàm phán kinh doanh - GV: Lê Ngọc Anh Vũ
Nghiệp vụ thương mại quốc tế -GV: Dương Đắc Quang Hảo
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1 -GV: Dương Đắc Quang Hảo
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 - GV: Dương Đắc Quang Hảo
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 -GV: Trần Đức Trí
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1 - GV: Trần Đức Trí
Thanh toán điện tử - GV: Nguyễn Như Phương Anh
Quản trị thương mại - GV: Nguyễn Như Phương Anh
Thương mại điện tử - GV: Nguyễn Như Phương Anh
Quản trị thương mại -GV: Lê Thị Phương Thanh
Đàm phán kinh doanh -GV: Lê Thị Phương Thanh
Quản trị bán lẻ - GV: Lê Thị Phương Thanh
Quản trị bán hàng - GV: Lê Thị Phương Thanh
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 - GV: Trần Hà Uyên Thi
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1-GV: Trần Hà Uyên Thi
Thương mại điện tử- GV: Phạm Phương Trung
Đàm phán kinh doanh - GV: Phạm Phương Trung
Kinh tế quốc tế - GV: Phạm Phương Trung
Quản trị chuỗi cung -GV: Võ Thị Mai Hà