Bỏ qua Trình đơn chínhBỏ qua Navigation

Navigation

Bỏ qua Danh mục khoá học
 
 
Hình của User Administrator
Nghiên cứu khoa học
Bởi User Administrator - Wednesday, 1 October 2003, 04:32 PM
 

Trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010 đã triển khai thực hiện được 1 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 43 đề tài cấp Bộ, 351 đề tài cấp trường, trong đó có 143 đề tài nghiên cứu của cán bộ giáo viên và 208 đề tài nghiên cứu của sinh viên. Kết quả nghiệm thu đều đạt xuất sắc, tốt, khá không có đề tài trung bình và yếu. Bình quân trong giai đoạn 2006 – 2010, mỗi năm Trường thực hiện được 9 đề tài cấp Bộ, 29 đề tài khoa học cấp trường của giáo viên, 42 đề tài khoa học cấp trường của sinh viên. (Số liệu phụ lục 8)

Hàng năm, Trường đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng từ các nguồn kinh phí khác để động viên cán bộ giáo viên và sinh viên nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2006-2010 bình quân hàng năm kinh phí cấp cho các đề tài NCKH là 520 triệu đồng cao gấp 3,94 lần so với giai đoạn 2001-2005. Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng được đẩy mạnh đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt kết quả tốt, hàng năm đều gửi 3 đến 4 đề tài dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó đã có nhiều đề tài được giải.

Các đề tài KHCN chủ yếu tập trung đề cập đến việc thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh miền Trung như chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế trên các vùng sinh thái khác nhau ở các tỉnh miền Trung; nghiên cứu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; nghiên cứu các ngành nghề truyền thống; nghiên cứu thị trường các sản phẩm nông nghiệp; nghiên cứu về kinh tế tài nguyên môi trường...

Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học được tiến hành đã có những đóng góp đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và vùng. Đồng thời, góp phần đổi mới công tác quản lý kinh tế của đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Công tác nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường.