Bỏ qua Trình đơn chínhBỏ qua NavigationBỏ qua Danh mục khoá học

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969.

Những mốc lịch sử quan trọng:

- 1969-1983: Khoa Kinh tế nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc.

- 1984-1995: Khoa Kinh tế - Đại học Nông nghiệp II Huế.

- 1995-2002: Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế.

 

Trong hơn 40 năm qua, Trường đại học Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo. Đến nay Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo:

15 chuyên ngành bậc đại học:

1. Kinh tế nông nghiệp

9. Kế toán doanh nghiệp

2. Kinh tế tài nguyên và môi trường

10. Kế toán - Kiểm toán

3. Kế hoạch - đầu tư

11.Tài chính – Ngân hàng

4. Kinh doanh nông nghiệp

12. Tin học kinh tế

5. Quản trị kinh doanh tổng hợp

13. Thống kê kinh doanh

6. Quản trị kinh doanh thương mại

14. Thống kê Kinh tế - Xã hội

7. Quản trị nhân lực

15. Kinh tế chính trị

8. Marketing

 

03 chuyên ngành thạc sỹ bao gồm:

1. Kinh tế nông nghiệp

2. Quản trị kinh doanh

 

3. Kinh tế chính trị

 

Một chuyên ngành tiến sỹ: Kinh tế nông nghiệp

Trong đó, ngành Kinh tế nông nghiệp là ngành đào tạo truyền thống của Trường và là ngành đào tạo duy nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên có khả năng đào tạo tất cả các bậc học từ cử nhân đến tiến sỹ.

Với việc mở ra các chuyên ngành đào tạo mới và duy trì tốc độ tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm lên 10% trong giai đoạn 2006-2010, qui mô đào tạo đã tăng lên nhanh chóng, So với năm 2006, quy mô sinh viên hiện nay đã tăng 56% trong đó sinh viên chính quy tăng gần 1,67 lần. Đến nay Trường đã có gần 11.000 sinh viên đại học và 360 học viên sau đại học. Quy mô tuyển sinh bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 là 1.046 sinh viên chính quy, tăng gần 2 lần so với bình quân hàng năm giai đoạn 2001-2005; quy mô đào tạo sau đại học tăng gần 3 lần so với năm 2006. Nhu cầu sinh viên thi vào Trường khá lớn, số thí sinh trúng tuyển hiện nay chỉ mới đạt xấp xỉ 10% so với thí sinh dự thi. Nhu cầu tuyển sinh hệ VLVH (Bằng 1) ở các địa phương năm 2010 đang có xu hướng giảm so với bình quân 2008 - 2009 gần 50%, thể hiện nhu cầu xã hội đối với loại hình đào tạo này ngày càng giảm dần.

Song song với việc mở rộng qui mô đào tạo, Trường đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về đội ngũ CBGD, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, tăng cường công tác quản lý, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học. Hoạt động liên kết đào tạo của trường có sự phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao cao chất lượng đào tạo của trường trong thời gian qua. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã và đang thực hiện nhiều chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài:

 

- Chương trình “Đào tạo cử nhân tài năng chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch bằng tiếng Anh” hợp tác với Trường Quản lý công nghiệp du lịch - Đại học Hawai do Quỹ Ford tài trợ.

- Dự án đào tạo thạc sĩ “Quản lý chu kỳ dự án và phương pháp luận có sự tham gia” hợp tác với Đại học Roskilde (Đan Mạch), Đại học Durham (Anh), Đại học Rome (Ý), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (Campuchia) với sự tài trợ của Chương trình Liên kết châu Á.

- Dự án “Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch tăng cường tiếng Pháp” liên kết với các Trường Đại học Pháp ngữ do AUF tài trợ.

- Chương trình liên kết đào tạo đại học đồng cấp bằng giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Đại học Rennes I - Pháp ngành Tài chính - Ngân hàng.

- Chương trình liên kết đào tạo tiên tiến ngành Kinh tế nông nghiệp liên kết với Đại học Sydney – Úc.

Thông qua các chương trình này, đội ngũ giảng viên của Trường có nhiều cơ hội bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực giảng dạy. Số lượng giảng viên được tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn tại các truờng đại học uy tín của nước ngoài ngày càng tăng.

Trong những năm qua Trường đã chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đã đạt được nhiều kết quả cao. Cụ thể: Trong 5 năm 2006 – 2010 đã triển khai thực hiện 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 34 đề tài cấp bộ; 135 đề tài cấp cơ sở; 9 đề tài hợp tác quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua đã có nhiều tác động tích cực đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương. Kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thị trường hàng hoá nông sản, phát triển du lịch bền vững, phát triển cây công nghiệp lâu năm, phát triển rừng thương mại, sinh kế bền vững… là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương trong khu vực miền Trung và Tây nguyên.

 

Về hợp tác quốc tế, Trường đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học và Viện nghiên cứu của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Nhiều dự án trong và ngoài nước đã và đang được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các dự án "Đào tạo cử nhân chuyên ngành QTKD du lịch tăng cường tiếng Anh và tiếng Pháp" với sự tài trợ của quỹ FORD và tổ chức AUF, dự án "Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nông thôn ở tỉnh TTH" do INSA-ETEA tài trợ, dự án "Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam" do tổ chức AusAID, Úc tài trợ, hợp tác với UQAM - Canada trong dự án hỗ trợ đại học và quản lý vùng... và nhiều dự án khác. Ngoài ra, Trường đã liên kết hợp tác với các viện đào tạo và các trường đại học nước ngoài tiến hành những khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Với những thành tích đã đạt được kể từ khi thành lập, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý, bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và Đại học Huế.

Sửa lần cuối: Wednesday, 1 October 2003, 08:59 AM